Ga direct naar de inhoud van de pagina
Afbeelding van Wilgenkring Afbeelding van Holterkolk

Wandelroute Rivierenwijk

Welkom op de pagina van Wandelroute Rivierenwijk. De route is een verrassend groen ommetje van 3,5 kilometer.

Afbeelding van Venenpark Afbeelding van Overijssels Kanaal Afbeelding van Douwelerwetering Afbeelding van Holterkolk

De Rivierenwijk is gebouwd op de plek van een vroegere IJsselarm. Dat verklaart de naam en het vele water en groen in de wijk. Op de Wandelroute Rivierenwijk wandel je bijna voortdurend door parken en langs veldjes, bomenlanen en water.

Het water trekt vele soorten vogels met als opvallendste verschijning de Canadese gans. Ook verrassend: ooit lag in de Holterkolk een prachtig zwembad. En aan de Snipperlingsdijk stond in de middeleeuwen een leprozenhuis! 

QR-codes

Onderweg vind je 8 informatiebordjes en 2 startborden op boomkunstwerken. Sommige bordjes hebben een QR-code. Als je deze code scant, ga je naar een webpagina. Hier lees je extra informatie over interessante onderwerpen:

De hele route is ongeveer 3,5 kilometer lang en is rolstoeltoegankelijk. De route sluit aan bij andere wandelroutes, zoals het Wandelnetwerk Salland met 735 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden en het Ommetje van de Taakgroep Wandelpaden Schalkhaar.

U kunt de folder van de Wandelroute Rivierenwijk (pdf, 335 KB) downloaden. De folder is ook verkrijgbaar bij de VVV, speeltuin De Ark, de wijkwinkel en bij bloemisterij De Snipperling aan de Snipperlingsdijk.

Geschiedenis Rivierenwijk

Tussen 1600 en 1900 was De Rivierenwijk vooral agrarisch gebied en bebouwd met enkele boerderijen. Het gebied heette De Veenen. Het meest westelijke deel van de Rivierenwijk is gebouwd tussen 1920 en 1940. Het grootste deel van de woningen in dit deel van de Rivierenwijk werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd. De huizen waren bestemd voor werknemers uit Oost-Groningen, die naar Deventer werden gehaald door een fittingfabriek. Het oostelijk deel van de Rivierenwijk, waaronder ook de Amstellaan, is na 1960 gebouwd.

Vanaf 2007 is gestart met renovatie en herinrichting van de Rivierenwijk. De verkeerssituatie rondom de Amstellaan is grondig onder handen genomen. De weg verdeelt de wijk niet langer doormidden. Een klein deel van de huizen is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het Venenpark is uitgebouwd en opgefrist. Er is een fietsviaduct naar het achterliggende groene gebied rondom de Douwelerkolk aangelegd.

Colofon

  • De route is samengesteld door de Taakgroep Wandelroute Rivierenwijk bestaande uit Anneke van Tricht, David Eskens, Joke Huisman, Margriet Kloezeman, Ria Eskens, Riet Klappe en Toos Breedveld.
  • Ondersteuning: Ria Wesseling, Raster Welzijn
  • Boomkunst: Hans Nijmeijer
  • Vormgeving: Elsbeth Volker, Afdeling kunstjes
  • De route is mogelijk gemaakt door WijDeventer Rivierenwijk

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Folder Wandelroute Rivierenwijk application/pdf pdf 335,2 KB Download