Ga direct naar de inhoud van de pagina

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn uitgebracht.


Wonen in het groen langs Snippelingsdijk

Wonen in het groen, tussen dijk en wijk. Dat kan straks langs de Snippelingsdijk, als het aan het burgemeester en wethouders ligt. Het college heeft de visie Rivierenwijk Aan de Dijk vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in de afronding van de wijkvernieuwing Rivierenwijk.

Luchtfoto Snippelingsdijk

Het college legt de visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De visie is de basis voor de bouw van woningen in het gebied langs de Snippelingsdijk, vanaf het Venenpark Oost tot en met de Neerstraat. Er zijn circa 130 woningen gepland, bestaande uit laagbouw en appartementen.

Groene kwaliteit

De invalshoeken voor de bouw van de woningen zijn: 'Groen en water zijn de basis', 'Afronden van woonbuurten' en 'In het groen gelegen tussen dijk en wijk'. De visie is voorgelegd aan omwonenden. Zij vroegen aandacht voor behoud van de groene kwaliteit, voldoende parkeerplekken, speelplekken en de ontsluiting van de nieuwe woonbuurten.

Start eind 2019

Na goedkeuring van de gemeenteraad worden concrete plannen gemaakt voor de woongebieden en voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook wordt een bestemmingsplanherziening opgestart.

Naar verwachting start de bouw van de 1e woningen eind 2019 en wordt eind 2021 afgerond.